Dr n. med. Jakub Drozdowski

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. W latach 2010-2016 pracował w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W 2016 r. obronił rozprawę doktorską pt.: „Ocena stanu zdrowia żywego dawcy nerki”. Jest autorem i współautorem publikacji i doniesień z dziedziny chirurgii, transplantologii w indeksowanych czasopismach. Laureat nagrody zespołowej w 2015 r. Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego „Za wkład w dziedzinę transplantologii”, oraz nagrody Złoty Skalpel 2015 za projekt „Żywy dawca nerki” – przyznanej przez Puls Medycyny.

Członek Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Swoją wiedzę i umiejętności poszerza podczas uczestnictwa w kursach i sympozjach krajowych i zagranicznych.